De vijf stappen naar een optimaal resultaat

Mechatronic Machinery werkt volgens een helder stappenplan. Zo is het voor u altijd helder waar we mee bezig zijn. Het is mogelijk om ons in te schakelen voor één van onderstaande stappen, maar we kunnen ook het volledige traject op ons nemen. Onderstaand geven we graag wat extra uitleg bij elke stap. Nog vragen naar aanleiding van onderstaande, of benieuwd wat we voor de procesverbetering op uw bedrijf kunnen betekenen? We maken graag nader kennis

Stap 1: De kennismaking

U bent benieuwd of het proces bij u op de werkvloer beter en efficienter kan. Misschien hebt u zelfs al een idee, maar weet u nog niet of het ook technisch haalbaar is. Mechatronic Machinery denkt graag met u mee. Tijdens een persoonlijk gesprek of bezoek aan uw locatie maken we een inventarisatie van de mogelijkheden en brainstormen we over wat wel en niet haalbaar is.

Stap 2: Van idee naar schets

Al tijdens de kennismaking smeden we een concreet plan. Daarmee gaan we aan de slag op de tekentafel. Binnen het tijdsbestek van enkele dagen mag u een realiseerbare ideeschets verwachten. Ook krijgt u een offerte waarin helder staat wat het gaat kosten om het idee uit te voeren. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met uw eisen en wensen.

Stap 3: Engineering

Wanneer u Mechatronic Machinery opdracht geeft het idee tot uitvoering te brengen gaan wij aan de slag. De ruwe schets wordt met behulp van tekenprogramma Solidworks (3D-CAD) uitgewerkt in een technische tekening. Dankzij de geavanceerde en uitgebreide mogelijkheden van deze software maken we het idee visueel.

Stap 4: Het bouwproces

Na goedkeuring begint voor ons het bouwproces. Daarbij gebruiken we de materialen die voor uw branche wenselijk zijn. Ook bepalen we al in een vroeg stadium welke besturingsmethode optimaal is voor de toepassing die u nodig heeft (pneumatisch, hydraulisch, mechanisch, elektrisch of PLC). De bouwfase wordt afgesloten met het testen van de machine.

Stap 5: Implementeren en evalueren

Nadat we de machine opleveren bent u nog niet van ons af. We zorgen ervoor dat de implementatie op de werkvloer vlekkeloos en gestroomlijnd verloopt, met zo min mogelijk stilstand. Ook geven waar nodig uitleg aan uw werknemers. Nadat alles operationeel is volgt tenslotte een evaluatie, waarin we nagaan of de vooraf gestelde doelen gehaald zijn en terugkijken op een geslaagde samenwerking.